Heemkundekring Made-Drimmelen

Wij houden de geschiedenis levend

De vereniging heeft ten doel:

a:  het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de plaatsen Made en Drimmelen en hun streek;

b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren zoals onder meer de plaatselijke geschiedenissen, volksleven, volkskunst, religie, bouwkunst, geologie en archeologie;

c. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende goederen , zaken en/of voorwerpen;

d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies;

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het doen en houden van lezingen en voordrachten, studie bijeenkomsten, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het indien nodig oprichten en beheren van een museum met documentatiecentrum;

b. het daadwerkelijk steunen van de eigen leden en van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald betrokken heemkundig onderwerp bezig houd;

c. he…

De vereniging heeft ten doel:

a:  het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de plaatsen Made en Drimmelen en hun streek;

b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren zoals onder meer de plaatselijke geschiedenissen, volksleven, volkskunst, religie, bouwkunst, geologie en archeologie;

c. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende goederen , zaken en/of voorwerpen;

d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies;

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het doen en houden van lezingen en voordrachten, studie bijeenkomsten, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het indien nodig oprichten en beheren van een museum met documentatiecentrum;

b. het daadwerkelijk steunen van de eigen leden en van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald betrokken heemkundig onderwerp bezig houd;

c. het verlenen van  medewerking aan of samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die eenzelfde of soortgelijke doel nastreven;

d. alle overige wettelijke toegestane middelen.

Locatie